Маалыматтык — китепкана кызматы

Маалыматтык - китепкана кызматы

Маалыматтык - китепкана кызматы

2021-2022-окуу жылындагы

Мектеп китепканасындагы китеп фондунун азыркы учурдагы жалпы саны -14003 даана

1) Көркөм адабияттардын жалпы саны- 3019 даана

  • Жергиликтүү демоорчулордун белеги- адабий китеп 10 даана

  • Суусамыр Айыл өкмөтү — Ч Айтматовдун 10 томдугу

  • USAID 2016 «Бирге окуйбуз долбоору — 351 даана балдар китеби

  • USAID «Окуу Керемет» долбоору — 225 даана балдар адабияты

  • Президенттин белеги — көркөм адабий китептер 77 даана

  • МЕРСИКО «Бирге окуйбуз» долбоору — 158 даана өспүрүмдөр адабияты

2) Мугалимдер үчүн усулдук колдонмолор – 458

    (дид.мат,карта,таблиц)

3) Окуу китептеринин жалпы саны – 10984

4) Окуучуларга таратылган китептердин саны – 4333

  • Мектеп тарабынан окуучуларды окуу китеп менен камсыздоо 84,46 % түздү

  • Ал эми ата-энелер тарабынан окуучуларды окуу китеп менен камсыздоо 15,54 % түзөт