Ички тартиби

МЕКТЕПТИН ИЧКИ ЭРЕЖЕЛЕРИ.

Окуу жылынын башталышы жана бүтүшү:

15-сентябрь 2021жыл

8-июнь 2022 жыл

2021 – 2022 -окуу жылындагы каникулдарды өткөрүү регламенти:

08.11.2021 -14.11.2021

31.12.2021 -11.01.2022

21.03.2022 -30.03.2022

09.06.2022 акыркы конгуроо

Райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн макулдугу менен 1-класстар үчүн

3-чейректе кошумча бир жумалык эс алуу жарыяланат.

— 2021 — 2022- окуу жылындагы окуу мезгилдеринин мөөнөтү:

— I чейрек 15.09.2021 -.05.11.2021

— II чейрек 15.11.2021 -30.12.2021

— III чейрек 12.01.2022 -18.03.2022

— IV чейрек 31.03.2022 — 08.06.2022

Танапистердин ырааттамасы

Жогорку класстар үчүн:

1. 8:30 — 9:15

2. 9:20 — 10:25

3. 10:10 — 10:55

4. 11:05 — 11:50

5. 11:55 — 12:40

6. 12:45 — 13:3

Башталгыч класстар үчүн:

08:30 — 09:15 (4-класстар үчүн

1. 09:20 — 10:05

2. 10:10 — 10:55

3. 11:05 — 11:50

4. 11:55 — 12:40

5. 12:45 — 13:30

1-класстар үчүн:

1.09:20 -10:00

2.10:05 -10:45

3.10:55 -11:35

4. 11:40 -12:20

5.12:25 – 13:05

О-класстар үчүн:

1.13:30 -14:05

2.14:20 -14:55

3.15:30 -16:05