Сабактардын жүгүртмѳсү

Танапистердин ырааттамасы

Мектепте окуу 1-сентябрда башталат жана 25-майда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

ички көзөмөл